Vi passer på dig og os selv!

oprettet den 14-05-2020

Vi skal passe på jer og os selv.

Klinikken har haft besøg af Danske Fysioterapeuters fagblad, ”Fysioterapeuten” og bragt en artikel med en af klinikkens terapeuter, Teiken Vendelbo. 

I artiklen beskrev Teiken blandt andet hvordan vi på klinikken har indrettet os i forhold til fortsat at kunne modtage patienter og mere og mere med tiden opnå vanlig driftsniveau. I starten kunne vi ikke se og behandle lige så mange patienter som før, meget var anderledes. Vi skulle også rette os efter sundhedsstyrelsens retningslinjer efter hvilke patienter der skulle prioriteres. Der var og er stadig skrappe krav til hygiejnen på klinikken og i kabinen. ja, så giver det nogle udfordringer på det praktiske plan og på ekstra tid der er afsat til hver patient. Efter en indkøringsfase er vi nu flere terapeuter som arbejder forskudt, både i stueetagen og på 1. sal. Træningsafdelingen er det næste vi kommer til at genopstarte, men i mindre omfang i starten. Derom mere på klinikkens hjemmeside www.fysstoregade.dk.

 

 

 

Hvordan har vi så indrettet os?

Patienterne venter uden for døren og hentes til behandling. Der spørges til COVID 19 symptomer, der sprittes hænder inden sundhedskortet indlæses. Der er opsat plexiglas skærme ved skrankerne og venteværelset er lukket. I starten af genåbningen af klinikken var der således kun 2 terapeuter på arbejdet ad gangen, nu er vi oppe på 4. 2 terapeuter i stueplan og 2 på 1. sal.

Patienternes mødetider har således også været forskudt.  Patienterne er igen blevet bedt om selv at medtage håndklæde og lagen med, lige som det tidligere har været kutyme for. Hvis ikke man har husket dette har klinikken èngangs lagner til salg. Terapeuterne kan bruge mundbind og handsker, hvis det skønnes nødvendigt alt efter hvilken region af kroppen der behandles. Sundhedsstyrelsen har nemlig ikke anbefalet det som et absolut krav.

Som det ser ud nu, kan vi sikkert åbne for flere terapeuter og patienter. Lige som træningsafdelingen snart skal til at åbne for træning af 3 – 4 patienter ad gangen på små hold. Det er noget klinikkens træningsleder arbejder på at opsætte en plan for. Når den er på plads, lægges der information ud på klinikkens hjemmeside og vi skal til at ringe til de patienter som kan klare at deltage og kan have gavn af tilbuddet i den form.

Corona krisen har heldigvis også ført en god ting med sig. Nu kan klinikken efter aftale med sygesikringen i regionen tilbyde både online video- og telefonkonsultationer. Sikkert en mulighed som vil blive videreført efter der igen er opnået normale forhold på landets klinikker.

Vores erfaringer med arbejdet med forholdsregler og hygiejne i denne Corona tid har også været nyttige på anden vis. Intet er som bekendt så skidt at det ikke er godt for noget.  Klinikken er i gang med en akkrediteringsproces og det bliver meget lettere at implementere standarderne på områder som blandt andet hygiejne når nu vi allerede har arbejdet med det under disse forhold.

Vi ser frem til at klinikken snart i fuldt omfang kan servicere patienterne i både behandling s- og træningsafdelingen.

Vi er blevet gode til at passe på jer som patienter og på os selv.

Det skal vi fortsætte med, mon ikke længere tid end vi regner med?

Med omsorgsfuld hilsen fra personalet på klinikken.