Træning og Parkinson

Regelmæssig træning giver dig bedre livskvalitet. Regelmæssig træning giver dig en følelse af velvære, bedre humør og gør at du kan klare hverdagens forskellige aktiviteter lettere.  Regelmæssig træning gør din hjerne ”skarp”.
Det er vigtigt at du både træner den daglige træning og at du også 2-3 gange om ugen afsætter tid til at tage træningstøjet på og motionere ved højere intensitet. Alle kan træne, men måden hvorpå det foregår, varierer fra person til person. Træning skal være motiverende og lystbetonet og det vigtigste er, at du kommer i gang, og bliver ved.
 
Hvorfor skal du træne?
Parkinson er en progredierende sygdom, der kan medføre fysisk inaktivitet. Undersøgelser viser, at parkinsonramte er i langt større risiko for at blive fysisk inaktive sammenlignet med deres jævnaldrende.  Fysisk inaktivitet kan medføre forskellige livsstilssygdomme. Samtidig kan den fysiske inaktivitet føre til social isolation. Træning kan afhjælpe flere af de fysiske og psykiske gener, som mange parkinsonramte oplever, gener som ofte er sekundære til selve diagnosen, og altså er betinget af den fysiske inaktivitet.
Regelmæssig træning kan give dig forbedret gang, bedre holdning og gør, at du lettere kan klare forskellige dagligdagsaktiviteter. 
Mange parkinsonramte oplever også, at regelmæssig træning gør dem mere trygge ved at udføre forskellige aktiviteter og derved mindsker frygten for at falde.
 
Ved Parkinsons sygdom vil antallet af dopaminproducerende celler i hjernen være reduceret sammenlignet med raske jævnaldrende. Studier har vist at når diagnosen parkinson stilles kan antallet være reduceret med op 80 procent. Videnskabelige forsøg viser, at der f.eks. ved konditionstræning sker en optimering af hjernens udnyttelse af dopamin.
Fordele ved træning
Førende forskere, neurologer og fysioterapeuter indenfor Parkinsons sygdom har opstillet følgende liste over mulige positive effekter ved regelmæssig træning. Træning kan altså både påvirke de motoriske og nonmotoriske symptomer ved Parkinson.
  • Forebyggelse af hjerte-/karsygdomme.
  • Forebygge/forhale forværring af osteopose.
  • Forbedret kognitiv funktion (evnen til at tænke, ræsonnere, analysere og huske).
  • Forebyggelse af depression.
  • Forbedret søvn.
  • Mindre tendens til forstoppelse.
  • Nedsat fatigue (følelse af træthed og energiforladthed).
  • Forbedret evne til at udføre dagligdagsfunktioner.
  • Forbedret udnyttelse af medicinen.
  • Optimering af hjernes dopaminsystem.
 
Underviser: Birgitte Ravn
 
Birgitte Ravn har deltaget i workshop og kursus arrangeret af Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Parkinsonforeningen. Der arbejdes ud fra de Kliniske Retningslinier som indeholder praktiske anbefalinger, review af evidensen, oversigter over anbefalede diagnostiske metoder og undersøgelser og den terapeutiske proces.