Prisoversigt

For hver 3.behandling betales et a/c beløb og ved månedens udgang udskrives en regning.

Klinikken er online med Sygekassen Danmark, så dit tilskud vil blive overført direkte ved betaling. 

Se Sygeforsikring for størrelsen af tilskud fra Sygekassen Danmark.

Klinikken er koblet på PBS og du vil kunne betale med dankort og Mobile Pay.

Endvidere vil du også kunne få tilsendt din regning via email, hvis du oplyser os om din emailadresse.

 

Betalingstakster pr. 1. oktober 2019- Gruppe 1 patienter.

 

 

Honorar

Patientandel

Sygesikringsandel

Første konsultation

453,79

275,45

178,34

Normal behandling

288,53

175,14

113,39

Kort behandling

192,36

116,76

75,60

Opfølgende træningsterapi

96,18

58,38

37,80

Holdtræning

190,57

115,68

74,89

Udeblivelse

 

288,53

 

288,53

 

0