Prisoversigt

For hver 3.behandling betales et a/c beløb og ved månedens udgang udskrives en regning.

Klinikken er online med Sygekassen Danmark, så dit tilskud vil blive overført direkte ved betaling. 

Se Sygeforsikring for størrelsen af tilskud fra Sygekassen Danmark.

Klinikken er koblet på PBS og du vil kunne betale med dankort og Mobile Pay.

Endvidere vil du også kunne få tilsendt din regning via email, hvis du oplyser os om din emailadresse.

 

Betalingstakster pr. 1. april 2020 - Gruppe 1 patienter.

 

 

Honorar

Patientandel

Sygesikringsandel

Første konsultation

460,19

279,34

180,85

Normal behandling

292,60

177,61

114,99

Kort behandling

195,07

118,41

76,66

Opfølgende træningsterapi

97,54

59,21

38,33

Holdtræning

195,07

118,41

76,66

Udeblivelse

 

292,60

 

292,60

 

0