Beskrivelse af et typisk træningsforløb

 

Som opfølgning på et behandlingsforløb kan det være fordelagtigt at afslutte med relevant træning/genoptræning.

Fysioterapeuten vil opsætte en relevant træningsprogram med de nødvendige elementer som tager højde for dine behov for at opnå dine forventninger og mål for optimal funktionsniveau.

  • Et træningsprogram som indeholder kredsløbstræning til opvarmning og øge cirkulationen generelt og lokalt.
  • Stykretræningsøvelser med udgangspunkt i behov for udholdenhed, forskellige typer at styrkeøvelser som tager sigte på at træne/genoptræne svage muskler.
  • Mobililseringsøvelser med behov for at forlænge for stramt væv.
  • Stabiliseringsøvelser til at opnå stabilitet omkring enkelte led eller i hele kroppen.

 

 

Et forløb som i starten sker sammen med fysioterapeuten og senere på hold. Så selv om du deltager på træning på hold har du helt dit eget træningsprogram. I reglen tager det mellem 2 - 3 gange at rette et træningsprogram til, og ca. midtvejs rettes programmet til igen. På holdene vil der altid være en fysioterapeut til stede.

Herefter kan du så sammen med fysioterapeuten tage stilling til om du eventuelt skal fortsætte som selvtræner på månedskort eller er helt færdig på klinikken. Du kan også deltage på et af klinikkens holdtilbud i træningssalen ovenpå.

Man kan også komme direkte i gang, selv om man ikke først har været i behandling på klinikken. Dette kræver dog en fysioterapeutisk forundersøgelse og tilrettelæggelse af et program.