Udvidet lænderyg undersøgelse

 Kriterier for henvisning til udvidet rygundersøgelse:

Målgruppen er patienter med lændesmerter/low back pain - og/eller ischias smerter, der fortsat er i udredningsfasen, det vil sige behandlingsvalg/strategi er endnu ikke fastlagt.

Det forudsættes, at anden ætiologi/patologi samt svært rodtryk er udelukket. Det kan dreje sig om subakutte tilstande (symptomvarighed 7 dage til 3 måneder) og kroniske tilstande (varighed over 3 måneder).

Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende i forhold til patientens hverdag og almindelige funktionsniveau.

Den praktiserende læge har behov for en supplerende vurdering i forhold til egen udredning.

 

Rygundersøgelsens indhold:

Praktiserende fysioterapeuter skal udføre udredningen på max. 3 konsultationer. Selve rygundersøgelsen indeholder:

  • Ørebro spørgeskema, der screener for psykosociale faktorer
  • Selvrapporteringsskema vedr. symptomer og smerteniveau
  • Roland Morris spørgeskema vedr. funktionsniveau
  • Evidensbaseret rygundersøgelsesskema
  • Information og vejledning til patienten om tilstanden
  • Anbefaling af videre intervention
  • Accept fra patienten i forhold til information og handlingsplan

 

Tidsramme for udredning og tilbagemelding

Patienter, der henvises til udvidet rygudredning, skal modtage en tid hos fysioterapeuten senest 4 hverdage regnet fra, når fysioterapeuten modtager henvisningen.

Henvisende læge skal indenfor for en tidsperiode på max. 14 dage, regnet fra 1. konsultation hos fysioterapeuten, modtage en udredningsrapport på patienten.

 

Henvisningsprocedure

Henvisningsproceduren er den almindelig § 51 blanket til praktiserende fysioterapeut. Henvisningen skal blot være tilføjet ”Udvidet rygundersøgelse”.

Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig henvisning.

En udvidet lænderyg undersøgelse kan udføres af en certificeret Ulrus terapeut (kiropraktor eller fysioterapeut).