IMS Akupunktur

Hvad er IMS?  Akupunktur med Intra Muskulær Stimulering.

IMS er udviklet af læge Chan Gunn, en malay-kinesisk læge som i 1970 udviklende denne akupunkturteknik medens han var klinisk læge ved ” The Workers Compensations Board of British Columbia ” i Vancouver i Canada. Teknikken er målrettet behandlingen af neuropatiske smerter.

Neuropatiske smerter omfatter kroniske smertetilstande, som skyldes skader eller funktionsforstyrrelser i det perifere eller centrale nervesystem. Den almindeligste årsag til nerveirritation og neuropatiske smerter kan f.x. være som følge af ”spondylosis” , som er forandringer i ryggens knogler og led, hvilket er et resultat af normal slitage og skader.  Der kan derfor opleves følgende:

 

1)      Nerverne og nerveenderne bliver ekstremt følsomme.

2)      Det forkortede muskelsyndrom

3)      Hævelser og stramt nedbunden hud

4)      Rødme, temperaturforandringer lokalt og lokalt hårtab

 

Muskelforkortningen forårsages af muskelspasmer og kontraktur p.g.a. den vedvarende nervefølsomhed. Muskelforkortningen forårsager igen smerter ved at trække i muskelsenerne, stresse dem samt komprimerer leddene som de bevæger. Muskelforkortningen forværrer derved slid og skader og medfører degenerative forandringer så som seneirritation og slidgigt.

Overfølsomheden af nerven og de forkortede muskler kan ikke opereres og smertestillende medicin slører kun smerten. Men med akupunkturnåle i den forkortede muskulatur løsnes de stramme muskler som irriterer og påvirker nervevævet. Det vedvarende træk fra musklen afspændes og nervernes følsomhedsniveau normaliseres.

Behandlingen gentages 1 gang i ugen.  I et publiceret studie af klienter med lave lændesmerter, var det gennemsnitlige behandlingsantal 8.2.